Navigatie >

Obstakels en ‘best ideas’

Het FFRD heeft onderzoek gedaan naar de obstakels die in de weg staan van de digitale transformatie, ofwel het benutten van technologie voor de doorontwikkeling van de FF. Onderstaand de top 10 van meest voorkomende obstakels. Door hierop te klikken komen ‘best ideas’ te voorschijn die hopelijk inspireren hoe daarmee om te gaan. Vanzelfsprekend vragen deze ‘best ideas’ een vertaling naar de eigen context.

Obstakel 1

Financiële professionals zijn onvoldoende voorbereid op de digitale transformatie

Best Ideas

 1. Ontwikkel van een IT-strategie specifiek voor de Financiële functie
 2. Benoem wat van (bepaalde) functies verwacht wordt qua technologie en zorg voor opleiding
 3. Kijk bij andere organisaties hoe die technologie toepassen in de FF

Obstakel 2

De organisatie is (nog) niet klaar voor een digitale transformatie

Best Ideas

 1. Blijf het belang van IT4Finance herhalen en communiceren
 2. Spar met niet-Finance managers hierover
 3. Benoem ‘oud denken’ als dat over tafel gaat
 4. Zorg voor een gemêleerd transformatieteam
 5. Beloon willen experimenteren met IT4Finance
 6. Creëer discussiegroepen over IT4Finance

Obstakel 3

De huidige IT-architectuur (systemen/processen/data) is van onvoldoende kwaliteit

Best Ideas

 1. Start de transformatie rustig met kleine projecten in de operatie, gericht op het verhogen van de kwaliteit en betrouwbaarheid van data, informatie en prognoses

Obstakel 4

Geen adequate en/of duidelijke digitale visie en strategie

Best Ideas

 1. Haal inspiratie bij andere op die als een IT4Finance visie hebben opgesteld
 2. Haal medewerkers binnen met IT affiniteit
 3. Start een eigen IT4Finance visie traject

Obstakel 5

Onvoldoende budget voor IT4Finance

Best Ideas

 1. Maak een business case
 2. Haal gerealiseerde baten voor bepaalde IT4Finance op bij andere FF ‘s/ deelnemende organisaties

Obstakel 6

Management onvoldoende aan boord

Best Ideas

 1. Vraag managers buiten Finance om input over diensten van Finance, vraag naar hun behoeften
 2. Maak een case for change m.b.v. IT4Finance die aansluit op de behoeften van het management

Obstakel 7

Geen goed implementatie aanpak

Best Ideas

 1. Begin bij eind in mind: bijvoorbeeld bij de rapportages (die de wil klant zien)
 2. Toets regelmatig tussentijds of de resultaten nog in lijn zijn met de bedoeling (als het nog niet duidelijk is wat er moet komen)
 3. Plan en stuur strak als duidelijk is wat er wanneer moet komen

Obstakel 8

Angst voor cybersecurity problemen

Best Ideas

 1. Geef iemand de taak van Cyber security officer
 2. Breng de reële risico’s in kaart en beheers deze
 3. Wees niet te bang, neem beheerst risico

Obstakel 9

Significante disruptie in de omgeving

Best Ideas

 1. Wees alert op wat er in de omgeving en onder de oppervlakte zich afspeelt
 2. Bespreek mogelijke disrupties in het MT van de FF

Obstakel 10

Niet genoeg interne capaciteit om aan digitale transformatie te werken

Best Ideas

 1. Speel capaciteit vrij om met IT4Finance bezig te zijn bij voorkeur bij eigen medewerkers, ontlast hen op andere taken met externe inhuur
 2. Start met IT4Finance acties die (snel) tijd opleveren, bouw van daaruit verder