Het boek ‘De High Performance OverheidsOrganisatie’ (2019)

Nederlandse overheidsorganisaties presteren tussen de 6+ en 7- . Dat ligt niet aan de mensen die er werken. De meeste ambtenaren zijn gedreven mensen. Helaas worden zij belemmerd in hun werk door hardnekkige patronen die kenmerkend zijn voor overheidsorganisaties. Vooral het verbetervermogen blijft achter. Verbeteringen die opgestart worden leveren geen duidelijke resultaten, zijn te ingewikkeld, kosten teveel tijd, leiden af van het echte werk en worden niet afgemaakt of beklijven niet. Dat heeft consequenties voor de geleverde publieke waarde. De oplossing: word een High Performance OverheidsOrganisatie (HPOO)!

Een HPOO is een organisatie die over een langere tijd significant meer publieke waarde realiseert dan andere organisaties. Ambtenaren in een HPOO verbeteren met passie en plezier continu hun werk, omdat er duidelijke voorwaarden voor verbeteringen gesteld zijn. Gezonde druk en een open stand zorgen ervoor dat csterke coachende leiders en flexibele en veerkrachtige medewerkers aandacht hebben voor elkaar, het goede gesprek beter voeren en elkaar en anderen betrekken bij belangrijke veranderingen. In dit boek leer je hoe je je organisatie transformeert naar een HPOO en op welke manier belemmerende patronen doorbroken kunnen worden. Zo krijgt het werk als ambtenaar meer waarde en wordt het stukken leuker!

Het boek is gebaseerd op het witboek ‘De HoogPresterende OverheidsOrganisatie’ dat in 2017 als e-witboek uitkwam. Het nieuwe (fysieke) boek is uitgebreider en lezersvriendelijker. De schrijfstijl is veranderd, er is aanvullend onderzoek verwerkt naar de belangrijkste obstakels (en maatregelen) om de transformatie naar een HPOO te kunnen maken, er wordt uitgebreid ingegaan op High Performance Partnerships (HPP’s) om relaties te verbeteren en wordt beschreven hoe je de transformatie in je eigen organisatie vorm kunt geven. Met dank aan uitgever Van Duuren Management.

Ga voor het e-book naar Managementboek.nl of Bol.com

Wil je het fysieke boek hebben? Dat is uitverkocht, maar als je een mailtje stuurt naar pjlinker@sturingsadvies.nl kun je nog een van de laatste exemplaren kopen tegen het gereduceerde tarief van €25.

Lees het artikel over het boek op managementboek.nl

Wil je de synopsis van het boek lezen? De High Performance Overheidsorganisatie – synopsis v28122018 voor mailing

Witboek ‘De HoogPresterende OverheidsOrganisatie’ (2017)

In het witboek worden de resultaten gepresenteerd van jarenlang onderzoek naar het presteren van de Nederlandse Overheidsorganisaties, inclusief vergelijkingen met buitenlandse overheden en het bedrijfsleven. Na de analyse wordt een andere aanpak voorgesteld om Nederlandse overheidsorganisaties te transformeren in HoogPresterende OverheidsOrganisaties (HPOO’s). Zie ook de vlog.

In de voorgestelde aanpak draaien we het denken over verbeteren om. In plaats van meer direct verbeteren wordt een vergroot verbetervermogen het gevolg van de aanpak.

Het witboek is alleen in e-book vorm verschenen (in eigen beheer) en later achterhaald door het lezersvriendelijkere en uitgebreidere boek ‘De High Performance Overheidsorganisatie’ (Van Duuren Management, 2019). Wilt u toch een exemplaar van het witboek ontvangen? Stuur dan een email naar info@sturingsadvies.nl en wij sturen u de pdf.

Luisterboek ‘Het besturen van de betekenisvolle organisatie’ (2013)

Op dit luisterboek staat het realiseren van bedoelingen in de echte leefwereld centraal. Dit vraagt om het inrichten van een sturingsconcept langs vijf samenhangende sturingsdimensies (zie ook Multi Dimensionaal Sturen) Uitleg, interviews en muziek wisselen elkaar af op dit luisterboek.

Track 1) Inleiding

Track 2) De eerste Dimensie: Sturen op de bedoeling

Track 3) Vrij zijn (P.J. Linker)

Track 4) De tweede dimensie: Sturen op relaties

Track 5) Love is what we need (Skelley’s dream, inclusief een inleidend interview met Win den Hartog over netwerken)

Track 6) De derde dimensie: Sturen op hard controls

Track 7) Ik dacht al dat ik zoveel verder was (uitgevoerd door Esther Kruiter)

Track 8) De vierde dimensie: Sturen op organisatie-inrichting

Track 9) De vijfde dimensie: Sturen op soft controls

Track 10) Alles nog eens op een rij

Boek ‘Sturing in de Rijksdienst’ (Van Gorcum, 2006)

Het boek ‘Sturing in de Rijksdienst’ is uitverkocht, maar download hier gratis de pdf van het boek.

Hoe leidt u een ministerie? Hoe zorgt u ervoor dat de wensen van de Tweede Kamer op de juiste plek bij het juiste departement terechtkomen? Hoe verloopt de samenwerking tussen verschillende ministeries? Hoe verbindt u het beleid van kerndepartementen met uitvoeringsorganisaties? Wanneer en hoe grijpt een departement in in ketens en netwerken? Vragen die behoren tot het brede en complexe terrein van sturing binnen de rijksoverheid – misschien wel een van de meest boeiende managementuitdagingen van dit moment.

Paul-Jan Linker heeft over dit onderwerp een standaardwerk geschreven, ‘Sturing in de Rijksdienst’. Linker beschrijft en beschouwt op inzichtelijke en aansprekende wijze alles wat te maken heeft met sturing binnen en tussen organisaties in de rijksoverheid. Hij schept orde en samenhang in het woud aan instrumentarium. ‘Sturing in de Rijksdienst’ bevat alle bestaande theorieën, modellen, opvattingen en ervaringen van de afgelopen decennia: van prestatiemanagement en Public Governance tot New Public Management en VBTB.

Paul-Jan introduceert in ‘Sturing in de Rijksdienst’ bovendien een geheel nieuw sturingsmodel. Dit model vormt de ruggengraat en rode draad van het boek en bevat naast de ‘harde’ organisatorische en instrumentele kant van sturing ook de ‘zachtere’ kant, zoals wederzijds vertrouwen en druk.

Andere te downloaden publicaties zijn: