Navigatie >

Dashboards/BI

Dashboards zijn een visuele weergave van bedrijfsdata, vaak in de vorm van grafieken, kaarten en diagrammen. Ze geven inzicht in de stand van zaken van key performance indicators (KPI’s) van je bedrijf.

Business intelligence (BI) is nauw verbonden met dashboarding. Met Business Intelligence-tools verzamel je de bedrijfsgegevens. Vervolgens worden deze gegevens geanalyseerd. Zo worden gegevens informatie waar je concreet iets mee kunt. Business intelligence is dus gericht op het verzamelen en analyseren van informatie om te kunnen sturen en beslissingen te kunnen nemen. Die informatie wordt vaak in (management) Dashboards weergegeven met grafieken en doorklikmogelijkheden.

Onderstaand een aantal systemen die voor Dashboards/BI worden gebruikt door de deelnemers. Door op een tegel te gaan staan worden de contactgegevens zichtbaar.

Daaronder een aantal toelichtingen van deelnemers over het gebruik van deze systemen.

MS Power BI

RDW: Marja Frericks (mfrericks@rdw.nl)

RIVM: Jeffrey Stekkinger (jeffrey.stekkinger@rivm.nl)

Oracle BI (OAS) en OBIEE

DJI: Bas van der Horst (b.vd.horst@dji.minjus.nl)

RVB: Hans Timmers (hans.timmers@rijksoverheid.nl)

RVO: Jieles Ende (RVOFencBusinessIntelligence@rvo.nl)

SGM: Rob van der Horst (r.vanderhorst@Schadefonds.nl)

NVWA (OBIEE): John van Doorn (j.h.g.j.vandoorn@nvwa.nl)

Qlicksense

DJI: Robert de Haas (robert.de.haas@dji.minjus.nl)

KvK: Maria Zaagman (maria.zaagman@kvk.nl)

Clickview

SGM: Rob van der Horst (r.vanderhorst@Schadefonds.nl)

DJI (overgegaan op Clicksense): Wouter Derksen (w.derksen@dji.minjus.nl)

SAS

NVWA: John van Doorn (j.h.g.j.vandoorn@nvwa.nl)

RVO: Jielis Ende (RVOFencBusinessIntelligence@rvo.nl)

SAP BI/ SAP SAC

DJI (SAP BI (Metis)): Robert de Haas (robert.de.haas@dji.minjus.nl)

Kadaster (SAP SAC): Hinke van Wezep (Hinke.vanwezep@kadaster.nl)

MS SQL

SBB: Erik Rischen (e.rischen@staatsbosbeheer.nl)

Toelichtingen van deelnemende organisaties over hun Dashboards/BI

NVWA: Verschillende afdelingen zijn hiermee bezig. Robuuste datasets en dashboards bouwen met SAS gaat langzaam. OBIee is een niet zo flexibele tool voor de eindgebruiker

LVNL: Clicksense is handig om van de data informatie te maken en analyses te maken. Met enige training is er ook zelf rapportages in te maken. Een goed dashboard voor het management is nog een uitdaging.

SBB: Ook met de huidige BI tool worden stappen gezet om gerichter rapportages voor de organisatie te gaan ontsluiten. Dit jaar is een nieuwe projectrapportage opgeleverd. Vanuit de organisatie is dit erg goed ontvangen. Voor volgend jaar staat een verbetertraject BI tooling op de planning.

SGM: Waar het vroeger er extra bij gedaan kon worden door een functioneel beheerder is het inmiddels uitgegroeid tot een specialistische functie. Je zult iemand moeten gaan aannemen die kan bouwen, maar ook analyseren.

KvK: T.b.v. het genereren van dashboards en rapportages werkt KVK met Qliksense. Er is een zogenaamde datastore gecreëerd waarin o.a. de data vanuit AFAS en Youforce samen komen. Daaruit zijn verschillende dashboards gebouwd. Knelpunten: men heeft niet de juiste selecties en trekt verkeerde conclusies. Mensen weten de informatie niet te vinden (ze gebruiken het niet vaak genoeg, wensen zich niet te verdiepen). M.b.t. een klant dashboard hebben we wel positieve feedback gehad over het gebruik van de rapportages in Qliksense (is echter een beperkte doelgroep). Er is een ontwikkelteam mee bezig dus de komende jaren bouwen we voort op de gekozen strategie (werken met een datastore en van daaruit rapportages, en inzichten opbouwen).

RVB: Er zijn diverse BI-rapportages ontwikkeld, nog niet sprake van Dashboard(s). Er is beperkte capaciteit van Oracle BI specialisten waardoor aanpassingen in rapportages beperkt plaats kunnen vinden. In het komende jaar vindt de upgrade van Oracle BI plaats naar OAS.

RVO:  Het is een heel breed onderwerp. Met veel verschillende stakeholders en een groot onderscheid in informatiebehoeften. Inmiddels maken we onderscheid tussen dashboard voor het management (ten behoeve van sturing) en analyserapportages voor controllers en adviseurs. Het koppelen van financiële en niet-financiële informatie is een uitdaging. Deze wordt aangevuld met het gestructureerd organiseren van rapportage-informatie die niet direct in de bronsystemen aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan een koppeling aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN die we vanuit de optiek van maatschappelijke opgave graag willen doen.

Kadaster: SAP SAC in 2022 in de uitrolfase.