Navigatie >

Datawarehouse

Een datawarehouse (DWH) centraliseert en consolideert grote hoeveelheden data uit meerdere bronnen. Een datawarehouse is een type databeheersysteem dat is ontworpen om business intelligence-activiteiten (BI), met name analytics, mogelijk te maken en te ondersteunen. Datawarehouses zijn uitsluitend bedoeld om query’s en analyses uit te voeren en bevatten vaak grote hoeveelheden historische data. De data in een datawarehouse wordt meestal onttrokken aan een verscheidenheid aan bronnen, zoals logbestanden van applicaties en transactieapplicaties.

Onderstaand kun je, als je op de tegel gaat staan, zien welke deelnemende organisatie welk systeem gebruikt en wie je daar als contactpersoon over kunt benaderen.

Daaronder nog toelichtingen van een aantal deelnemende organisaties op hun DWH.

SAS

RVO (binnenkort herbezinning op DWH): Jielis Ende (jielis.ende@rvo.nl)

NVWA (DWH is onderdeel van SAS/OBIee): John van Doorn ( j.h.g.j.vandoorn@nvwa.nl)

SAP BW

DJI: Rianne van Os (r.v.os@dji.minjus.nl)

Kadaster: Hinke van Wezep (Hinke.vanwezep@kadaster.nl)

OAS/ODI

RVB (2022 upgrade nieuwste versie): Paul Geelen (paul.geelen@rijksoverheid.nl) of Richard Siebeling (Richard.siebeling@rijksoverheid.nl)

Power Center

RDW: Marja Frericks (mfrericks@rdw.nl)

Microsoft

SBB: Erik Rischen (e.rischen@staatsbosbeheer.nl)

Toelichtingen van deelnemende organisaties over hun Datawarehouse

UWV: Project Data Fabriek is vorig jaar gestart en loopt tot en met volgend jaar.

RVO: Sinds 2021 zijn we met een project gestart om de financiële data in het datawarehouse te gaan ontsluiten. Het doel is om de financiële data te koppelen aan niet financiële data die uit andere (zaak)systemen komt. De financiële data moet via Oracle eBS naar het datawarehouse van EZK en daarna via een datalevering naar het datawarehouse van RVO. SAS is gebaseerd op een file system. Hiermee voldoet dit systeem niet aan de eisen die wij als F&C stellen aan ontsluiting van de financiële data. Wij willen minimaal op een Oracle database de data plaatsen. De status is nu dat aan de EZK kant de data staat te wachten en we aan RVO kant bezig zijn met de voorbereidingen voor het ontvangen van deze data. Dit is een eerste fase. Hierna zullen meerdere ontsluitingen van financiële data volgen in nog een paar fasen.

SBB: Data vanuit MS datawarehouse wordt dagelijks ontsloten via SQL Reporting Services. In het kader van self service, zowel voor de afdeling F&C als de gebruikersorganisatie, zijn nog verdere stappen te zetten. In 2023 wordt een traject opgestart binnen de afdeling F&C naar mogelijke BI tooling.
In een eerder opgestelde visie over het ontsluiten van financiële informatie zijn de volgende aanbevelingen gedaan:
1. Richt een centrale regiefunctie in bij F&C
2. Organiseer eenduidigheid in gebruik van rapportages
3. Gebruik zoveel als mogelijk reporting functionaliteit die aanwezig is in het systeem
4. Geef gebruikers een centrale dataset waarmee analyses gedaan kunnen worden
Inzake punt 3 is het volgende verwoord: In te zetten reporting functionaliteit, hetzij aanwezig in UBW, hetzij beschikbaar via andere applicaties, is afhankelijk van twee factoren. Als een rapport alleen informatie bevat met als bron gegevens uit UBW dan wordt gekeken of deze gegevens via de reporting functionaliteit van UBW in een voor de gebruiker bruikbaar rapport kunnen worden opgeleverd. Mocht dit niet kunnen dan wordt andere reporting functionaliteit ingezet. Mocht data uit UBW, om te kunnen voldoen aan gebruikersbehoeften, in samenhang met data uit andere systemen dienen te worden gerapporteerd, dan wordt daarvoor reporting functionaliteit ingezet die deze data uit de deze systemen kan ontsluiten.

DJI (SAP BW, eigen applicatie Metis): Algemene acceptatie en gebruik is lastig binnen DJI. Ook prioritering en business eigenaarschap is een aandachtspunt.

RVB: We zijn bezig met de implementatie van Oracle OAS/ODI. We werken al meer dan 10 jaar met Oracle BI apps; meer dan 2 jaar met PostgreSQL DWH
We passen het toe op:
– Integratie van data uit KRV, Filenet, Oracle, Condor en een serie externe bronnen (oa BAG/BRK/WOZ)
– Rapportages uit Oracle eBS
– Presentatie van GIS informatie (oa kaartlagen en rapporten) in Heron Gis Viewer
– Levering van datasets
Knelpunten: In beide systemen is jarenlang geïnvesteerd en doorontwikkeld. De uitdaging is om met maximaal behoud van gerealiseerde functionaliteit tot één geïntegreerd DWH landschap te komen.
Successen: Diverse onderwerpsgebieden voor Real time geïntegreerde data in GIS viewer beschikbaar (mogelijkheid om door te klikken van Oracle contract naar FileNet zaak en GIS eenheid en vice versa)
Verdere stappen:
– Ontwikkelen van specifieke datasets voor specifieke gebruikersgroepen
– Maximaliseren van gebruiksgemak bij de business om zelf data te analyseren en te visualiseren
– Uitbreiden van aangesloten bronsystemen op DWH
– Implementatie data lab omgeving
– Implementatie data lake
– Alle gegevens van het Rijksvastgoedbedrijf worden samengevoegd

Kadaster (SAP BW): In ons datawarehouse pakket gebruiken we vanuit verschillende bronnen informatie zodat we dit via een autorisatiematrix presenteren aan de business. Met SAC willen we de dashboarding functie verder uitbreiden.