Het ontwikkelen van HoogPresterende Financiële Functies (HPFF)

Het HPFF raamwerk is speciaal door het HPO Center ontwikkeld om Financiële Functies te verbeteren. Een belangrijke aanleiding voor het ontwikkelen van dit raamwerk is dat diverse onderzoeken laten zien dat een HPFF zich onderscheidt door lagere operationele kosten, minder fouten, meer tevreden interne klanten, grotere kennis van de nieuwste IT-applicaties en een groter vermogen die toe te passen, grotere invloed in de organisatie – vooral bij de strategische besluitvorming – en een actievere rol in business-partnering.

Het raamwerk, opgebouwd uit 28 onderliggende kenmerken en vijf prestatie kenmerken, bestaat uit vijf factoren die allen versterkt moeten worden om daarmee een HPFF te creëren, resulterend in een financiële functie die betere resultaten dan voorheen behaalt. De vijf factoren zijn:

  • voortdurende verbetering van de financiële functie,
  • voortdurende persoonlijke ontwikkeling van de financiële professionals,
  • duidelijkheid over de verschillende rollen binnen de financiële functie (“de financial bestaat niet”),
  • invullen van de strategische rol naar lijnmanagement toe en
  • een sterke IT Focus.

Sturingsadvies heeft het HPFF raamwerk al met succes toegepast in de overheid.