Wie ben ik?

Ik ben Paul-Jan Linker. Met meer dan 25 jaar ervaring als organisatieadviseur op het gebied van sturingsvraagstukken bij overheden heb ik in 2012 na een louterende midlife crisis Sturingsadvies opgericht. Ik beleef sindsdien veel plezier door opdrachtgevers op veel manier te helpen: als expert-adviseur, procesbegeleider, projectleider, dagvoorzitter, spreker, tijdelijke collega, ontwikkelaar/ begeleider van spelsimulaties of als docent. Verder schrijf ik boeken en maak ik een podcast (Topsturing) waarin ik met topambtenaren spreek over hoe zij hun organisaties besturen.

Hoewel ik allerlei methoden, modellen en instrumenten heb ontwikkeld en helpen invoeren is mijn begeleiding vooral op gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling van organisaties/organisatieonderdelen of samenwerkingsrelaties. De belangrijkste vraag is altijd: ‘wat wordt er beter van voor wie?’. Ik ontwikkel graag een maatwerk aanpak die recht doet aan de specifieke klantvraag. Het organiseren van dialoog tussen medewerkers, leiding en klanten en andere belanghebbenden is vaak een belangrijk element in de specifieke aanpak. Ik hou ervan om in eenvoudige begrijpelijke taal te praten met elkaar. Zeg maar gewoon hoe het is en praat met elkaar in plaats van over elkaar. Openheid en vertrouwen zijn voor mij belangrijke voorwaarden voor het accepteren van opdrachten. Soms organiseer ik mijn eigen opdrachten, zoals het netwerk van Financiële Functies van overheidsorganisaties die in dat netwerk, ondersteund door de Rijksbrede Benchmark Groep, van elkaar leren.

O ja, ik componeer en produceer ook graag liedjes die mijn vrouw Esther Kruiter zingt (zie Kruiter zingt Linker).

Meer achtergronden

Klanten over Paul-Jan Linker:

 • “Ik ken Paul Jan bijna 15 jaar. In die tijd heb ik hem leren kennen als een prettig mens, gedreven, met kennis van zaken en altijd bezig met De Bedoeling. En daar gaat het mijn inziens ook om, niet blijven hangen in spreadsheets en cijfers, papier is geduldig tenslotte, maar op zoek gaan naar de betekenis. Paul Jan is daar als geen ander toe in staat. Bij het modereren van bijeenkomsten, het uitvoeren van onderzoek, altijd is er de kritische en opbouwende blik. Paul Jan neemt niet zomaar iets aan en plaatst kanttekeningen bij een oppervlakkig verhaal. Wat mij betreft is hij de ideale sparringpartner.” (Bram van der Kamp: vml. Programmamanager RijksBrede Benchmark (RBB) Groep)
 • “Paul-Jan is een betrokken en bevlogen mee- én tegendenker. Met zijn scherpe vragen en analyse zet hij vanaf het eerste moment van samenwerking aan tot denken, en tot handelen, en heeft hij daarmee direct toegevoegde waarde. Zijn advisering is degelijk gebaseerd op theorie, en bruikbaar vertaald naar toepassing in de praktijk. Paul-Jan opereert authentiek en autonoom, en altijd vanuit verbinding. Vraagstukken van samenwerking, sturing en governance benadert hij systemisch, integraal en oplossingsgericht. Paul-Jan verbindt in zijn werk het grote en het kleine, en opereert moeiteloos op zowel het strategische als het operationele niveau.” (Janneke Bok-Wicherts: vml. Programmadirecteur Lerarenregister voor krachtig lerarenschap)

Voorbeelden van opdrachten:

 • Procesbegeleiding bij de herijking van de sturingsvisie voor het Ministerie van SZW, UWV en SVB
 • Procesbegeleider bij de zelfevaluatie en doorontwikkeling van de afdeling P&O van de NVWA
 • Reflectie op het versterken van de structurele samenwerking in de strafrechtketen
 • Ontwikkelen van simulaties voor het splitsen van eigenaarschap en opdrachtgeverschap bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • Het onderzoeken en helpen ontwikkelen van de Financiële Functie bij diverse rijksdiensten met behulp van het HPFF raamwerk
 • Het opzetten en begeleiden van een lerend netwerk van Financiële Functies van uitvoerende rijksdiensten (Traject ‘Doorontwikkeling Financiële Functie’)
 • Inspiratiesessies voor leidinggevenden (directie- en managementteams) binnen de overheid
 • Tijdelijk ondersteunen van de afdeling eigenaarsadvisering van het Ministerie van BZK
 • Ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie op control bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 • Ondersteunen bij het uitwerken van het sturingsmodel voor het politiebestel
 • In kaart brengen van externe overleggen van het SSC DJI en het organiseren van reflectie hierop
 • Verbeteren samenwerking in het Programma Lerarenregister voor Krachtig Leraarschap
 • Opzetten en begeleiden Hoog Presterende Organisatie (HPO) onderzoeken voor de RijksBrede Benchmark (RBB) Groep
 • Docent soft controls, HPOO en gedragsvoorkeuren bij de postdoctoraal opleiding voor public controllers aan de Vrije Universiteit Amsterdam (Zijlstra Instituut)