Missie

Sturingsadvies ondersteunt overheidsorganisaties in het richten van tijd, energie en aandacht op die zaken die het meeste bijdragen aan het creëren van publieke waarde.

Visie

Overheidsorganisaties willen publieke waarde (public value) leveren via de taakuitvoering die hen (wettelijk) is toegewezen.

Maar de bijdrage aan bedoelingen (effectiviteit) is niet altijd makkelijk te volgen en de vraag ‘wanneer je het goed doet’ is niet altijd makkelijk te beantwoorden. De sturingsinformatie schiet hiertoe vaak tekort.

Over andere zaken is gemakkelijker sturingsinformatie te krijgen is, zoals kwaliteitsbeleving van de dienstverlening, productiviteit, budgetuitputting, ziekteverzuim, gevoerde P-gesprekken en rechtmatigheid. Tegelijkertijd moet de organisatie voldoen/ bijdragen aan allerlei randvoorwaarden, bijvoorbeeld op het gebied van informatiebeveiliging, diversiteit & inclusie, duurzaamheid, die belangrijk zijn, maar waartoe de organisatie niet direct toe op aarde is. De kans is groot dat de aandacht vooral gaat naar zaken waar wel over kan worden gerapporteerd.

Dat maakt dat sturings- en verantwoordingsinformatie vaak incompleet en ongebalanceerd is en bij onjuist gebruik perverse effecten kan geven. Of het wordt nauwelijks gebruikt in de sturing. In het laatste geval is dat zonde van de energie die is gestoken in de totstandkoming ervan. De huidige situatie is vaak gegroeid en ‘normaal’ geworden.

Sturingsadvies helpt overheidsorganisaties om sturingsinformatie completer en relevanter te maken en om deze informatie gebalanceerder en verstandiger te gebruiken.

Een belangrijk ondersteunend onderdeel binnen organisaties om tot goed sturingsinstrumentarium te komen en dat goed te benutten is de financiële functie en daarbinnen vooral business control. Sturingsadvies ondersteunt daarom ook Financiële Functies in hun doorontwikkeling, gericht op het vergroten van toegevoegde waarde als sparring partner van het lijnmanagement.

Belangrijke principes bij het sturen van overheidsorganisaties zijn:

  • Je moet pas iets meten als je het niet weet (en wel wilt weten). En veel ‘weten’ zit bij mensen op of nabij de werkvloer
  • Niet alles dat meetbaar is, is ook even belangrijk
  • Wat je aandacht geeft groeit
  • Niet alles vraagt om sturing via het paradigma ‘voorspellen en beheersen’. Op sommige taken kan beter worden gestuurd via het paradigma ‘aanvoelen en inspelen’
  • Het begint met de vraag “Wie moet welk gesprek op welk moment met elkaar voeren om de publieke waarde a.g.v. onze activiteiten te kunnen vergroten?”. Daarna komen vragen als “Welke (ontbrekende) informatie is nodig als input voor dat gesprek?” en “Hoe kan dat gesprek verder goed worden ondersteund?”