Navigatie >

Overig

Dan zijn er nog wat overige technologieën die (nog) niet veel worden toegepast zoals:

  • Voorspellende analyses. Bij DJI maakt men gebruik van het JenV Datalab ( bijv Studio en R). Bijvoorbeeld vermoedelijk beloop, strategische personeelsplanning. Contact: Robert de Haas (robert.de.haas@dji.minjus.nl)
  • Voorspellende analyses. UWV gebruikt Microsoft Excel en Power BI voor het voorspellen van volumes bij K&S en SMZ en Bezwaar en Beroep. Contact: Ronny Randamie (ronny.randamie@uwv.nl)
  • Artificial Intelligence (AI). Het Kadaster gebruikt SAP Open Tekst. OCR (optical character recognition). Ze passen het toe op het inlezen van facturen in de crediteurenadministratie. Ze krijgen per dag paar honderd facturen waar de OCR service de PDF inscant en inboekt. Ze halen hier een score op van tegen de 90% correct. Contact: Nedim Duman (nedim.duman@kadaster.nl)
  • RDW gebruikt CostPerform (QPR) voor de Kostenallocatie t.b.v. rechtmatigheidsverantwoording. Vanuit V&W d.m.v. allocatiesleutels de kostendekkendheid van de wettelijke taken toewijzen. Contact: Henrie van der Kolk (HKolkvander@rdw.nl)
  • RDW gebruikt TreasureMetrics t.b.v. monitoring liquiditeit. Contact: Joël van den Berg (Jvandenberg@rdw.nl)
  • Software as a Service (SaaS): RDW implementeert AFAS en neemt daarin de cloud-ontwikkeling mee. Contact: Marja Frericks (mfrericks@rdw.nl)
  • Software as a Service (SaaS): SBB heeft een diversiteid aan leveranciers en verschillende applicaties die in de cloud draaien. Denk aan het HR systeem van ADP, internetbankieren, enquête software. Vanuit het project is aan de afdeling ICT gevraagd om beleid rondom cloud applicaties. Dit is onderhanden. Contact: Erik Rischen (e.rischen@staatsbosbeheer.nl)