Over de podcast topsturing

In deze podcast serie praat Paul-Jan Linker met topambtenaren, zoals Directeuren-Generaal, Algemeen Directeuren, Gemeentesecretarissen en leden van Raden van Bestuur van grote uitvoeringsorganisaties. Elk gesprek is een drieluik. Eerst maak je kennis met de mens achter de functie: hoe is de gast geworden tot wie hij/zij nu is?. Vervolgens praten we over de sturingsvisie/-filosofie van de gast en tot slot vertelt de gast dit toepast in de overheidsorganisatie waar hij/zij nu leiding aan geeft.

Het mag natuurlijk een beetje schuren en prikkelen! Het gaat niet over politiek(e keuzes), maar over het besturen en ontwikkelen van overheidsorganisaties.

Aflevering 4: Ditte Hak (Directeur-Generaal van Dienst Toeslagen)

Ditte Hak (1968) is (vertrekkend) Directeur-Generaal, en daarmee hoogste leidinggevende bij de Dienst Toeslagen. Dienst Toeslagen heeft de afgelopen een meervoudige opdracht moeten uitvoeren. De hersteloperatie na de Toeslagenaffaire, in het heden goede dienstverlening bieden, een nieuwe organisatie bouwen en meedenken over de toekomst van het systeem en daar wendbaar op kunnen reageren. Maar wanneer doet Dienst Toeslagen het goed? Hoe zorgt Ditte er met haar team voor dat al deze opdrachten goed worden uitgevoerd? Wat is Obeya en hoe wordt dat toegepast in praktijk bij Dienst Toeslagen? En hoe combineert Dienst Toeslagen het digitaliseren van bulkprocessen met maatwerk aandacht voor specifieke situaties? Maar eerst vertelt Ditte over zichzelf: haar jeugd op het paard, het ondernemersgezin dat na de tweede wereldoorlog ook een missie had, welke muziek voor haar belangrijk is en waarom en wat haar opvalt aan verschillen en overeenkomsten tussen werken in het bedrijfsleven en de overheid.

Meer weten over de Dienst Toeslagen: https://www.overtoeslagen.nl/over-dienst-toeslagen

Luister op Spotify naar de muziekkeuzes van Ditte Hak:

Luister deze aflevering via de podcastwebsite van Springcast

Luister deze aflevering via Spotify

Luister deze aflevering via Apple podcasts

Aflevering 3: Leonard Geluk (Algemeen Directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG))

Mr. Leonard Geluk (1970) is Algemeen Directeur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In die rol geeft hij leiding aan het bureau van de VNG, inclusief de bedrijven die daaronder vallen. De VNG stimuleert kennisdeling en leren tussen gemeenten, biedt services aan gemeenten aan en behartigt de belangen van gemeenten. Hoe helpt de VNG om ervoor te zorgen dat gemeenten op een aantal maatschappelijke (omkerings)thema’s proactief met voorstellen gaan komen? Hoe krijg je gemeenten op een gezamenlijke lijn? En wanneer doet het ondersteunende VNG bureau het dan goed? Maar eerst vertelt Leonard over zichzelf: zijn jeugd op een zwaar christelijke school, zijn passie voor voetbal (Sparta), het vinden van balans tussen de serieuze zwaarte en het verlangen naar meer lichtheid, welke muziek voor hem belangrijk is en waarom en wat zijn visie op sturen is.

Meer weten over de VNG: https://vng.nl/rubrieken/over-de-vng

Luister naar de muziekkeuzes van Leonard:

Luister deze aflevering via de podcastwebsite van Springcast

Luister deze aflevering via Spotify

Luister deze aflevering via Apple podcasts

Aflevering 2: Yvonne van der Brugge-Wolring (Directeur-Generaal van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB))

Ir. Yvonne van der Brugge-Wolring (1974) is Directeur-Generaal, en daarmee hoogste leidinggevende bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Hoe gaat het RVB om met het spanningsveld tussen de beschikbare capaciteit en de enorme opgaven die er liggen? Wat betekent het als het RVB zich meer opstelt als eigenaar van de gebouwen en gronden? En hoe belangrijk is de sturing op KPI’s? Maar eerst vertelt Yvonne over zichzelf: haar jeugd waarin ze met haar vader altijd aan het (ver)bouwen was, haar compassie voor buitenbeentjes, hoe haar ziekte haar veranderd heeft, welke muziek voor haar belangrijk is en waarom en wat haar visie op sturen is.

Meer weten over het RVB: https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over

Luister naar de muziekkeuzes van Yvonne:

Luister deze aflevering via de podcastwebsite van Springcast

Luister deze aflevering via Spotify

Luister deze aflevering via Apple podcasts

Aflevering 1: Mattheus Wassenaar (Inspecteur-Generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT))

Dr. Mattheus Wassenaar (1970) is Inspecteur-Generaal, en daarmee hoogste leidinggevende bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Maar wanneer doet een inspectiedienst het nu goed? Als de regels worden nageleefd of als maatschappelijke schade kan worden voorkomen? En hoe wordt bepaalt waar de schaarse tijd en middelen op moeten worden ingezet? Met welke organisaties dient de ILT goed samen te werken en hoe weet je of dat ook goed gebeurt? Maar eerst vertelt Mattheus over zichzelf: zijn jeugd, zijn passie voor de altviool, welke muziek voor hem belangrijk is en waarom en wat zijn visie op sturen is.

Meer weten over de ILT: https://www.ilent.nl/

Luister naar de muziekkeuzes van Mattheus Wassenaar:

Luister deze aflevering via de podcastwebsite van Springcast

Luister deze aflevering via Spotify

Luister deze aflevering via Apple podcasts