Onze missie

Sturingsadvies ondersteunt overheidsorganisaties in het richten van tijd, energie en aandacht op die zaken die het meeste bijdragen aan het creëren van publieke waarde

Visie elementen

  • Alles wat je doet als overheidsorganisatie dient bij te dragen aan ‘bedoelingen’ in de echte leefwereld van mensen. Het gaat om het vergroten van publieke waarde
  • Sturen is het richten van aandacht, tijd en energie op de zaken die het meeste hieraan bijdragen
  • Dat vraagt niet alleen om passende, tijdige, betrouwbare en relevante stuurinformatie op verschillende organisatieniveaus, maar ook om goed en verstandig gebruik hiervan door het management. Dit is onderdeel van goed leiderschap
  • Een goede ondersteuning vanuit een HoogPresterende Financiële Functie helpt daarbij
  • Een goede governance om duidelijkheid te bieden over wie waarop stuurt is ook randvoorwaardelijk

Sturingsadvies

Is opgericht door Paul-Jan Linker en wordt gevormd door hemzelf en een netwerk van elkaar aanvullende partners die elkaar hebben gevonden op dezelfde uitgangspunten.

Inspiratie & meedenken

Diagnose & reflectie

Procesbegeleiding & meehelpen

Onze samenwerkingspartners

DR. ANDRE DE WAAL
DR. ANDRE DE WAALWetenschappelijk directeur van het HPO Center
André de Waal heeft na 5 jaar wetenschappelijk onderzoek aangetoond welke kenmerken een hoog presterende organisatie onderscheiden van haar soortgenoten. Een High Performance Organization (HPO) is een organisatie die gedurende een periode van ten minste vijf tot tien jaar betere financiële en niet-financiële resultaten behaalt dan concurrenten of vergelijkbare organisaties. Uit het onderzoek komen 35 kenmerken die geclusterd zijn in vijf factoren. Sturingsadvies is de associate partner van het HPO Center om dit gedachtegoed in de publieke sector toe te passen.
ZIJLSTRA CENTER
ZIJLSTRA CENTERPublic Control, Governance & Leadership
Het Zijlstra Center draagt door academisch onderzoek en onderwijs bij aan de verbetering van control, governance en leiderschap van publieke en non-profitorganisaties, met de ambitie om de maatschappelijke waarde van deze organisaties beter zichtbaar te maken en te vergroten. Paul-Jan Linker van Sturingsadvies geeft diverse gastcolleges over soft controls, HPO en gedragsvoorkeuren.

We beinvloeden onszelf, elkaar en de natuur met iedere gedachte, positief of negatief.

Pim van Lommel

We trekken mensen en situaties naar ons toe die ons in staat stellen om onze visie en onze levensverwachtingen te vervullen.

Dhyani Ywahoo

Wanneer een organisatie haar doel duidelijk heeft, komt de buitenwereld aankloppen met allerlei kansen.

Frederic Laloux

Wat houdt jou bezig?