Sturingsadvies

Voor het verbeteren van sturing en samenwerking binnen en tussen organisaties

Actuele informatie

Sturingsadvies heeft recent simulaties ontwikkeld om de sturingsrelatie tussen departementen en uitvoeringsorganisaties te doorleven. Verder is het Sturingsspel voor de eerste maal met succes getest.

Visie

Organisaties vervullen een belangrijke functie. Sowieso voor de mensen die er werken en de mensen die bediend worden. Maar ook door de bedoelingen die zij dienen. Lees meer»

Missie

De Missie van Sturingsadvies is ‘het betekenisvoller maken van (het werken in) organisaties en samenwerkingsverbanden’.
Lees meer»

drs. Paul Jan Linker

Paul-Jan Linker (1969) maakt complexe sturingsvraagstukken begrijpelijk. Hij is scherp, analytisch en creatief en heeft meer dan 20 jaar ervaring als organisatieadviseur op bestuurlijk- en directieniveau opgedaan bij gerenommeerde adviesbureaus. Lees verder »