Loading...
Sturingsadvies 2017-11-16T22:01:35+00:00

Wat betekent de bovenstaande eerste zin van Sturingsadvies?

  • Een HoogPresterende OverheidsOrganisatie is in staat om meer publieke waarde te leveren bij dezelfde middeleninzet dan een ‘gemiddelde’ overheidsorganisatie
  • Bedoelingen zitten tussen of achter de organisatiedoelen. Je voelt wanneer iets wel of niet ‘de bedoeling’ is
  • De leefwereld is de ‘echte’ wereld. De systeemwereld van bijvoorbeeld procedures, regels, indicatoren, ICT systemen ondersteunen ons idealiter bij het realiseren van bedoelingen in de leefwereld. De systeemwereld kan in sommige situaties ook (soms onbedoeld) ‘in de weg’ zitten
  • Bedoelingen zijn (in onze definitie) altijd gerelateerd aan de leefwereld. De tijdige oplevering van een ICT systeem kan bijvoorbeeld wel een doel zijn, maar nooit een bedoeling op zichzelf

Sturingsadvies in het kort: wij…

  • dragen bij aan het betekenisvoller maken van (het werken in) organisaties en samenwerkingsverbanden
  • verkennen bij alle aanvragen of onze visie aansluit bij die van de potentiële opdrachtgever
  • zijn goed in het helpen verbeteren van sturingsvraagstukken en organisatieontwikkeling, met name binnen de (semi-) overheid
  • helpen leidinggevenden individueel, organisaties/ organisatieonderdelen, ketens, netwerken, programma’s en andere samenwerkingsverbanden
  • kiezen bewust voor kleine interventies ter inspiratie, beleving (simulaties) en reflectie en zetten daarmee (medewerkers van) onze opdrachtgevers in hun eigen kracht
  • investeren veel in onderzoek, verkenningen en de (door)ontwikkeling van eigen concepten, inzichten en nieuwe oplossingsrichtingen

Voorbeelden van opdrachten zijn het verbeteren van de sturingsrelatie tussen departement en uitvoering, het ontwikkelen van HoogPresterende OverheidsOrganisaties, het verbeteren van samenwerking in programma’s, ketens en netwerken en het verbeteren van het sturingsmodel van een organisatie

De leugen kan vrijelijk groeien waar de kennis ontbreekt.

Marianne Frederikson

We kunnen andere mensen niet zien zoals ze echt zijn, omdat we voortdurend bezig zijn met reageren op onze eigen innerlijke beleving van wat die mensen in ons oproepen, waardoor we in feite zelden reageren op de werkelijkheid.

Joseph Jaworski

Proberen te leven zonder de universele wetten te begrijpen is te vergelijken met auto te rijden zonder te weten hoe je moet autorijden. De resultaten kunnen rampzalig zijn ondanks het feit dat je je waarschijnlijk enorm inspant om goed te rijden.

Bruce McArthur
Wissel eens van gedachten met Paul-Jan Linker

Het witboek ‘De Hoogpresterende Overheidsorganisatie’

Na jarenlang onderzoek is er een antwoord op de vraag hoe overheden zich kunnen ontwikkelen tot hoogpresterende organisaties.

Schrijf je in voor de volgende inspiratiesessie met Paul-Jan Linker en André de Waal op dinsdag 20 februari 2018 van 16 tot 19 uur in Den Haag. Kosten € 195,- (ex. BTW en incl. een broodje) door een mail te sturen naar info@sturingsadvies.nl.

LEES MEER

Vlogs

Aankondiging witboek ‘De HoogPresterende OverheidsOrganisatie’

In de vlog legt Paul-Jan uit hoe vanuit het onderzoek naar HoogPresterende OverheidsOrganisaties dit witboek tot stand is gekomen en wat je ervan kunt verwachten.

Wad nou?

Het wad is een langzame rustige in- en uitademing. Wat zou het gebeuren als Nederlandse overheidsorganisaties zich wat meer als het wad zouden gedragen?

Nederlandse overheidsmanagers zouden wat vaker in de hangmat moeten liggen

Onze onderzoeksresultaten laten zien dat Nederlandse overheidsorganisaties te lang doorgaan in de ‘gesloten stand’. Paul-Jan legt vanuit de hangmat uit waarom overheidsmanagers er goed aan zouden doen om zijn voorbeeld te volgen.

Moet of moed?

De eerste vraag in het worden van een HoogPresterende OverheidsOrganisatie is: WIL IK ECHT? Overheidsdienaren ‘moeten’ veel, maar in de oude binnenstad van Dordrecht wil Paul-Jan een standbeeld opzetten voor iedereen die ‘moet’ vervangt door ‘moed’.

Nieuwsgierig naar onze diensten gericht op inspireren, beleven en reflecteren?

Naar onze diensten