Paul-Jan Linker 2017-10-11T15:06:39+00:00

 

linker bijgesneden (2) en getoucheerd

Wie ben ik?

Ik ben Paul-Jan Linker. Nadat ik meer dan 20 jaar ervaring op had gedaan als organisatieadviseur op het gebied van sturingsvraagstukken bij overheden heb ik in 2012 na een louterende midlife crisis Sturingsadvies opgericht. Ik beleef sindsdien veel plezier aan de nieuwe manier waarop ik jullie als (potentiële) opdrachtgevers mag helpen: op de achtergrond, met een luisterend oor, dan weer reflecterend, of met een inzicht dat een nieuw licht op de zaak schijnt. Misschien spelen we een spel. Of we simuleren samen een nieuwe manier van werken die wordt nagestreefd. Misschien dat muziek ons wat uit het hoofd haalt, zodat we de zaak ook kunnen ‘doorvoelen’. Allemaal gericht op het vergroten van bewustwording en inzicht, zodat barrières worden weggehaald en jullie weer zelf verder kunnen in het betekenisvoller besturen van jullie organisatie(onderdeel) of programma. Op een manier en in een tempo dat bij jullie past en gegeven de context waarin jullie werken en leven.

Hoewel ik vele methoden, modellen, nieuwe structuren en instrumenten heb helpen invoeren in het verleden is mijn begeleiding nu vooral op gericht op het vergroten van het begrip en het laten bijdragen aan het realiseren van ‘bedoelingen’ in de echte leefwereld van mensen. Ofwel, in alles wat we doen: wat wordt er beter van voor wie? Ik zet mijn kennis, ervaring, analytische vaardigheden en ‘componeer-kracht’ graag ik voor mensen die er ook zo tegenaan kijken.

O ja, ik componeer niet alleen graag liedjes die ik mijn vriendin Esther Kruiter zingt (zie Kruiter zingt Linker), maar ook de figuurlijke muziek die u met u collega’s in uw organisatie wilt spelen. Het muziekgenre noemen we dan ‘Sturingsvisie’ en het lied is de uitwerking daarvan naar ‘organisatiepraktijken’. En laten we deze met veel plezier repeteren in ‘simulaties’.  Natuurlijk hebben we soms ook instrumenten nodig, maar de menselijk stem is nodig voor dialoog en afstemming.

Meer achtergronden

  • Herijking van de sturingsvisie voor het Ministerie van SZW, UWV en SVB
  • Visie op het versterken van de structurele samenwerking in de strafrechtketen
  • Ontwikkelen van simulaties voor het splitsen van eigenaarschap en opdrachgeverschap bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Verbeteren samenwerking in het Programma Lerarenregister voor Krachtig Leraarschap
  • Opzetten en begeleiden Hoog Presterende Organisatie (HPO) onderzoeken voor de RijksBrede Benchmark (RBB) Groep
  • “Ik ken Paul Jan bijna 15 jaar. In die tijd heb ik hem leren kennen als een prettig mens, gedreven, met kennis van zaken en altijd bezig met De Bedoeling. En daar gaat het mijn inziens ook om, niet blijven hangen in spreadsheets en cijfers, papier is geduldig tenslotte, maar op zoek gaan naar de betekenis. Paul Jan is daar als geen ander toe in staat. Bij het modereren van bijeenkomsten, het uitvoeren van onderzoek, altijd is er de kritische en opbouwende blik. Paul Jan neemt niet zomaar iets aan en plaatst kanttekeningen bij een oppervlakkig verhaal. Wat mij betreft is hij de ideale sparringpartner.” (Bram van der Kamp: Programmamanager RijksBrede Benchmark (RBB) Groep)